Müayinələr

Kliniki laboratoriya

 Qanın ümumi müayinəsi və leykoformula.

Müasir hematoloji analizatorlar qanın 29 parametrini və geniş leykoformulanı təyin etməyə imkan verir.

Sidiyin ümumi müayinəsi .

Sidiyin kilniki xassələri və çöküntüsünün təyini, avtomat analizatorlarının köməyi ilə və sidiyin 16 parametr üzrə biokimyəvi müayinəsi aparılır.

Nəcisin ümumi müayinəsi.

Nəcisin ümumi klinik xassələrinin, ibtidai və qurd yumurtalarına müayinəsi, həmçinin nəcisdə parazit və virusların ekspress üsulu ilə təyini aparılır.

Spermagrammanın müayinəsi

Toxum mayesinin ümumi klinik xassələrinin təyini aparılır.

Bioximiya laboratoriyası

 Elektrolitlərin yoxlanılması.

Qanda və sidikdə, zəruri hallarda digər bioloji mayelərdə elektrolitlərin (K+,Na+,Ca+,P+,Cl-) təyini daxildir.

Anemiyaların yoxlanılması.

Dəmir, zərdabın dəmirbağlayıcı qabiliyyəti, ferritin, transferrin, həmçinin anemiya növünü təyin etmək üçün bir sıra vitaminlərin aparılması daxildir.

Qan qazlarının yoxlanılması.

Müayinələr portativ qaz nalizatorlarında aparılır və nəticələr yerindəcə verilir.

Qanın quru kimya üsulu ilə yoxlanılması.

Ən çox əhəmiyyətli biokimyəvi göstəricilərin yerindəcə poliklinika, xəstəxana və ev şəraitində standart test-sistemlərinin istifadəsi ilə aparılması daxildir.

Ekspress müayinələr.

Poliklinika, xəstəxana və ev şəraitində test-sistemlərin vasitəsi ilə, orqanizmin patoloji vəziyyətinin təcili diaqnostikası üçün istifadə olunan göstəricilərin aparılması daxildir.

İmmunoloji Laboratoriya

 Geniş spektrli immunokimyəvi müayinələr müasir avtomat analizatorlarında aparılır. Bunlara aşağıdakilar daxildir:

Yoluxucu xəstəliklərin yoxlanılması.

Bu müayinələrin köməyi ilə bakterial, virus, parazitar və digər xəstəliklərin diaqnostikası aparılır.

Allergik xəstəliklərin yoxlanılması.

Allergiya-orqanizmin əvvəllər təmasda olduğu və sensibilizasiyaya səbəb olmuş müxtəlif maddələrə qarşı yüksək həssaslıqla xarakterizə olunan dəyişmiş reaktivliyidir.Allergik xəstəliklərin diaqnostikasında istifadə olunan geniş spektrli allergotestlərin(fadiatop,eozinofil kation zülalı,triptaza və 90 növdən çox spesifik allergenlərin) analoqu olmayan müasir avadanlıqda təyini aparılır.

Hormonların yoxlanılması.

Orqanizmin vəziyyətini və funksiyasını xarakterizə edən qalxanabənzər vəzi, cinsi, hipofiz hormonları və hipertenziv halların diaqnostikasında istifadə edilən böyrəküstü vəzin hormonlarının (renin,aldosteron,metanefrin) müayinələri aparılır .

Onkoloji markerlərin yoxlanılması.

Onkoloji patalogiyası olan xəstələrin diaqnostikası və müalicəsində istifadə olunan geniş spektrli onkomarkerlərin təyini aparılır.

İmmun statusun yoxlanılması.

İmmun statusun təyini- immunitetin gərginliyi və patalogiyasını, allergik xəstəliklərin diaqnostika və müalicəsinin aparılmasına imkan verir.

 Ekspress müayinələr.

Poliklinika, xəstəxana və ev şəraitində test-sistemlərin vasitəsi ilə, orqanizmin patoloji vəziyyətinin təcili diaqnostikası üçün istifadə olunan göstəricilərin aparılmasıdır.

Bakterioloji Laboratoriya

 Bakterioloji laboratoriyada mikroorqanizmlərin təyini üçün ənənəvi müayinə metodları ilə birlikdə nəticələrin çıxma vaxtını və etibarlılığını artırmaq üçün müasir diaqnostik analizatorlardan da geniş istifadə edirlər.

Mikroorqanizmlərin bakterioloji müayinəsi.

Bütün növ bioloji materialların əkilməsi və bakterioloji analizator vasitəsi ilə mikroorqanizmlərin identifikasiyası aparılır. Həmçinin geniş spektrli(16 parametr) bağırsağın normal və patoloji florasını təyin edən dizbakterioz müayinəsi də aparılır.

 Suyun və qidanın bakterioloji müayinəsi.

Suda və qida məhsullarında bir sıra yoluxucu xəstəliklərin törədicisi (legionella,salmonella,şigella v s.), mikroorqanizmlərin ümumi miqdarının təyini aparılır.