Avadanlıqlar

Laboratoriya avadanlıqları

Cobas Integra 400 Plus
- 120-dən çox testləri işləmək imkanı(dərman monitorinqi və narkotestlər daxil olmaqla)
- saatda 400-dən çox testi işləmə qabiliyyəti
- təcili testlərin prioritetləşdirilməsi
- laxta və pipet problemlərinin avtomatik deteksiyası
- laboratoriyanın daha effektiv işləməsini təmin etməsi
- Laborator İnformasiya Sisteminə(LIS) inteqrasiya olması
- işlədiyi bioloji materiallar: qan zərdabı, qan plazması, sidik
Cobas E411
- 85-dən çox test etmək imkanı
- saatda 85 testi işləmək imkanı
- standart analizləri 18 dəqiqə ərzində işləməsi
- təcili testləri 9 dəqiqə ərzində işləməsi
- laxta və pipet problemlərinin avtomatik deteksiyası
- laboratoriyanın daha effektiv işləməsini təmin etməsi
- Laborator İnformasiya Sisteminə(LIS) inteqrasiya olması
- işlədiyi bioloji materiallar: qan zərdabı, qan plazması


Sysmex XS-800i
- saatda 60 test işləmək imkanı
- çox az həcmdə qanla işləmək imkanı
- mükəmməl leykosit differensasiyası
- yüksək keyfiyyətli analiz üçün flüeresent axın sitometriyası
- 24 göstəricili qanın klinik analizi
- Laborator İnformasiya Sisteminə(LIS) inteqrasiya olması
- işlədiyi bioloji materiallar: bütöv(EDTA-lı) qan